BORNOZ-HAVLU ХАЛАТЫ ПОЛОТЕНЦА BATHROBE-TOWEL منشفة الحمام للاطفال